muziek

Luistercursus Ludwig van Beethoven

Van harte! Moge het tot de harten gaan! Een inleiding tot het leven en werk van Ludwig van Beethoven door muziekgeschiedenisdocent Marcel Zwitser. Hij bespreekt Beethovens leven en werk tegen de achtergrond van de opkomende romantische muziekesthetiek, met de kenmerkende verering van het genie. Het ligt tevens in de bedoeling uit te werken wat de invloed van deze ideeën op de generaties na Beethoven is geweest.

De bijeenkomsten vinden plaats in CCM De Plataan aan de Vledderstraat 3c in Meppel op woensdagavond 26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur. Deelnamekosten: € 125,-

De naam Beethoven is zo ongeveer synoniem met klassieke muziek. Beethoven wordt meestal in één adem genoemd met Haydn en Mozart als de drie grote representanten van de Weense klassieke stijl. Anders dan Haydn en Mozart was Beethoven een geboren Duitser (met wortels in België), die op 21-jarige leeftijd naar Wenen verhuisde. Hij bouwde daar zorgvuldig een carrière op als pianist en componist, die echter doorkruist werd door almaar voortschrijdende doofheid.
Tekenend voor Beethovens andere houding ten opzichte van compositie is het veel kleinere aantal werken dat hij heeft nagelaten. Een gevolg van het feit dat Beethoven heel andere eisen aan componeren stelde dan zijn voorgangers. Enerzijds bouwde hij voort op de erfenis van Haydn (bij wie hij zelfs enige tijd studeerde) en Mozart, anderzijds voegde hij met name op het gebied van de muzikale vormgeving zijn eigen ideeën toe. Beethovens stijl markeert de overgang van de klassieke naar de romantische stijl.

Docenten Leeftijden
Marcel Zwitser 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en ouder
Luistercursus Ludwig van Beethoven
Luistercursus Ludwig van Beethoven

Bekijk hier je tarief en schrijf je in:
Kies een van de mogelijkheden.