muziek

Blazersklas SchoolB

De afgelopen weken heb je op school koperblaasles gehad van meester Gert van Veldhuizen. Dit was een project in samenwerking met Brassband Crescendo.
De leerlingen die les hebben gehad, maar ook alle andere leerlingen van groep 5 tot en met 8, mogen zich opgeven om na schooltijd een groepsles te volgen.
Crescendo zorgt voor de instrumenten, die je ook mee naar huis krijgt om te oefenen.

Steenwijk SchoolB | start 24 februari 2020 | maandag 14.15 – 15.00 uur

Docenten Leeftijden
Gert van Veldhuizen 9, 10, 11, 12
Blazersklas SchoolB

Bekijk hier je tarief en schrijf je in:
Kies een van de mogelijkheden.