•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium
muziek

Basgitaarles

Knipkaart

Je kunt per cursusjaar per instrument één knipkaart afnemen die in dat cursusjaar geldig is. Je maakt met je docent afspraken over lesdag, lestijd en leslocatie. Wanneer je niet in de gelegenheid bent om op het afgesproken moment de les te volgen, verzoeken wij om dit te melden bij je docent of bij onze administratie. Deze niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. Bij verhindering van je docent, word je op de hoogte gesteld via sms en/of e-mailbericht. Deze lessen worden op een ander moment ingehaald.

Aantal lessen: 10

Lesduur: 30 minuten

Geboortedatum en postcode van de leerling

Voer de dag van je geboortedatum in.
Voer de maand van je geboortedatum in.
Voer je geboortejaar in.
Geef een geldige postcode in deze vorm: 1234AB
Kies de gemeente waar je woont.

NAW gegevens van de leerling

Hoe heet je?
Wat is je achternaam?
Welke straat woon je?
Wat is je huisnummer?
In welke plaats woon je?
Geef een geldig e-mail adres op.
Op welk telefoonnummer kunnen we je bereiken? Voer alle 10 cijfers achter elkaar in.
Voer alle 10 cijfers achter elkaar in.
Hoe wil je een afmelding ontvangen?
Hoe wil je een afmelding ontvangen?

Betalingsplichtige

Geef de voorletter(s)van de ouder/verzorger
Hoe heet de ouder/verzorger?

Wilt u ons vertellen hoe u op deze Scala activiteit bent geattendeerd?


Akkoord en opmerkingen

Het formulier wordt pas verstuurd wanneer je akkoord gaat.
Geef aan of je akkoord gaat.
Geef aan of je akkoord gaat.