Subsidies en regelingen

Scala biedt ondersteuning in het vinden en aanvragen van subsidies voor cultuureducatie op school.
Onze adviseur vertelt er graag meer over:

Alieke Ramos Marta-Pijl
Telefoon: 06-38017648
E-mail: a.pijl@ontdekscala.nl

Hieronder vind je de actuele regelingen:


Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) – Compenta

In Drenthe werken de kunstinstellingen Scala Centrum voor de Kunsten, ICO-Assen, De Kunstbeweging en Kunst & Cultuur Drenthe samen in de stichting Compenta. Compenta is het subsidieloket voor Cultuureducatie met Kwaliteit voor basisonderwijs en cultureel ondernemers.

 • CMK-regeling primair onderwijs
  Cultuureducatie met Kwaliteit is een rijksregeling. Het doel van de regeling is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CMK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CMK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.
  Drentse basisscholen kunnen voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 € 9,- per leerling/per schooljaar aanvragen. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is € 720,- per school/per schooljaar beschikbaar.
  Aanvragen kan via de website van Compenta. Vragen? Mail naar info@compenta.nl of bel 0592-336999.

  NB: aanvragen 2020 kan waarschijnlijk in mei/juni. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk. Wil je ondersteuning of advies bij de aanvraag, neem dan contact op met Alieke Ramos-Marta.

 

 • CMK-regeling cultureel ondernemers
  Voor cultureel ondernemers die een cultuureducatief product willen ontwikkelen op basis van de vraag van één of meerdere scholen, is via de Regeling Productontwikkeling maximaal € 5.000,- per aanvraag beschikbaar. Zie voor meer informatie en aanvragen de website van Compenta.

 

Regeling Versterking Cultuureducatie VMBO, VSO en PRO – Fonds Cultuurparticipatie (FCP)
Wil je cultuureducatie bij jou op school verder ontwikkelen? Bijvoorbeeld omdat er nog niet écht sprake is van een doorgaande leerlijn in de huidige lessen of omdat een discipline niet aan bod komt waardoor de leerlingen iets missen, dan kun je subsidie aanvragen via het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Waar je als school ook staat met cultuureducatie. In deze subsidieregeling gaat het om het zetten van de volgende stap, in samenwerking met een culturele instelling.
Je kunt tot 30 oktober 2020 weer een aanvraag voor subsidie indienen.

Er is een aantal belangrijke zaken gewijzigd in de regeling:

 • naast scholen kunnen nu ook culturele instellingen een aanvraag doen
 • de aanvraagmogelijkheden zijn verhoogd van maximaal € 50.000,- per project naar € 100.000,- per jaar
 • de 10% norm voor materiële investeringen is losgelaten