•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Regeling Versterking Cultuureducatie VMBO, VSO en PRO

Wil je cultuureducatie bij jou op school verder ontwikkelen? Bijvoorbeeld omdat er nog niet écht sprake is van een doorgaande leerlijn in de huidige lessen of omdat een discipline niet aan bod komt waardoor de leerlingen iets missen, dan kun je subsidie aanvragen via het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Waar je als school ook staat met cultuureducatie. In deze subsidieregeling gaat het om het zetten van de volgende stap, in samenwerking met een culturele instelling.
Je kunt tot 30 oktober 2020 weer een aanvraag voor subsidie indienen.

Er is een aantal belangrijke zaken gewijzigd in de regeling:

  • naast scholen kunnen nu ook culturele instellingen een aanvraag doen;
  • de aanvraagmogelijkheden zijn verhoogd van maximaal € 50.000,- per project naar € 100.000,- per jaar;
  • de 10% norm voor materiële investeringen is losgelaten.