•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens
De Stichting Scala Centrum voor de Kunsten waardeert uw belangstelling voor onze diensten en uw bezoek aan onze website. Wij respecteren uw privacy en geven in dit venster aan hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en altijd vertrouwelijk behandeld.
Bij inschrijving worden alleen die gegevens gevraagd die nodig zijn voor de levering van de dienst of het bestelde product. U hebt altijd recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Privacy-beleid
Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Iedere keer dat u onze website bezoekt geldt voor u de op dat moment geldende privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Daarom moet iedere keer dat u onze website bezoekt de privacyverklaring worden gelezen om er zeker van te zijn dat u met de inhoud akkoord gaat.

Verantwoordelijkheid
Scala Centrum voor de Kunsten is met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Wanneer u bij ons een dienst of product bestelt, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen we de dienst of het product leveren en u op de hoogte houden. De persoonlijke gegevens die u invult, worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de bestelling en voor analyse en onderzoek ten behoeve van verbetering van onze diensten en producten. We geven de persoonlijke gegevens van klanten nooit door en verkopen en verhuren deze niet aan derden. Verder gebruik, zoals voor nieuwsbrieven, is zonder uw uitdrukkelijke toestemming eveneens uitgesloten. Uw gegevens worden wel gebruikt voor andere marketingdoeleinden van onze organisatie om u zo nog beter van dienst te kunnen zijn bij uw persoonlijke wensen.

Informatiebeveiliging
We vinden de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. We bewaren en verwerken de persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. We passen fysieke,
elektronische, organisatorische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is om uw persoonsgegevens veilig te stellen. De toegang tot uw persoonsgegevens is bij ons alleen mogelijk voor daartoe gemachtigde medewerkers.

Gebruik van beeld- en geluidmateriaal
Scala maakt soms gebruik van geluid- en beeldmateriaal van cursisten voor eigen publicitaire doeleinden zoals websites, social media, digitale nieuwsbrieven, brochures, flyers, posters, buitenborden en persuitingen. Bijvoorbeeld van einduitvoeringen, optredens, workshops en masterclasses. Voorafgaand aan de cursus of activiteit waaraan u of uw kind deelneemt, verzoeken wij u om kenbaar te maken of u hier wel of niet mee instemt. Dat kan door middel van het inschrijfformulier voor de cursus, door dit schriftelijk kenbaar te maken aan Scala cursistenadministratie via Vledderstraat 3c, 7941 LC Meppel of door een mail te sturen naar info@ontdekscala.nl.