•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Werken bij Scala

Scala is een dynamische culturele organisatie. We verzorgen cursussen en lessen in de kunstdisciplines muziek, theater, beeldend, dans en nieuwe media voor kinderen, jongeren en volwassenen. Per 1 januari 2022 is Scala gesplitst in een stichting voor buitenschools cultuuronderwijs die Scala blijft heten en een nieuwe stichting CultuurKLIK voor binnenschools cultuuronderwijs. Het nieuwe Scala is een onafhankelijke aanbieder van cultuuronderwijs die op zelfstandige basis (met gedeeltelijke subsidie) haar vraaggerichte aanbod op de cultuurmarkt van Drenthe en Overijssel brengt. Stichting Scala wordt aangestuurd door een bestuur dat in nauw overleg met een zakelijk leider zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering. CultuurKLIK is bestuurlijk gefuseerd met K&C (provinciale steuninstelling voor cultuureducatie en participatie) en ICO (advies en projectorganisatie voor cultuureducatie en cultuurparticipatie) onder de naam Cultuurzaam.

OPEN SOLLICITATIE
Hebben we op dit moment geen vacature? Je kunt altijd een open sollicitatie voorzien van CV aan ons toezenden. Wij zullen jouw gegevens in ons bestand opnemen en bij een geschikte vacature contact opnemen.

STAGEPLAATSEN
Regelmatig heeft Scala stageplaatsen beschikbaar voor studenten in het HBO.