•   Gratis proefles
 •   Professionele vakdocenten
 •   Dichtbij huis
 •   Schitteren op het podium
Over Scala

Over Scala

Wij houden van kunst en cultuur; ons vak en onze passie

Kunst en cultuur bereikbaar maken voor iedereen, dat is onze ambitie. Dit doen we met een aanbod van lessen en cursussen muziek, dans, theater, beeldende kunst, media en urban arts voor kinderen, jongeren en volwassenen. Of het nu gaat om cultuureducatie in de vrije tijd, op school of binnen het sociaal domein.

Scala is actief in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Staphorst en Weststellingwerf. Bij Scala krijg je les in de dansstudio’s, muzieklokalen, repetitieruimtes en ateliers in Meppel (CCM De Plataan), Hoogeveen (Scala) en Steenwijk (De Meenthe). Daarnaast geven we muziekles op veel kleinere locaties in de dorpskernen en kom je onze vakdocenten ook tegen op heel veel PO-, VO-, MBO- en HBO-scholen in ons werkgebied.

Natuurlijk laten we graag zien en horen wie we zijn en wat we doen. We zoeken het podium en de spotlights met onze eigen producties, exposities, concerten en presentaties en werken we mee aan kleine en grote evenementen in de regio.

Splitsing en fusie per 1 januari 2022

Scala is per 1 januari 2022 gesplitst in een stichting voor buitenschools cultuuronderwijs die Stichting Scala blijft heten en een aparte stichting CultuurKLIK voor binnenschools cultuuronderwijs. Het nieuwe Scala Centrum voor de Kunsten is een onafhankelijke aanbieder van cultuuronderwijs die op zelfstandige basis (met gedeeltelijke subsidie) haar vraaggerichte aanbod op de cultuurmarkt van Drenthe en Overijssel brengt. De stichting CultuurKLIK is  per 1 januari 2002 gefuseerd met K&C (provinciale steuninstelling voor cultuureducatie en participatie) en ICO (advies en projectorganisatie voor cultuureducatie en cultuurparticipatie). Daarover lees je hier meer.

Culturele ANBI

Stichting Scala Centrum voor de Kunsten is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Er zijn zo’n 18 (part-time) medewerkers in vaste dienst die worden beloond op basis van de CAO Kunsteducatie (CAO KE). De organisatie wordt geleid door de zakelijk leider, Marloes Spoelder.

Het bestuur van Scala bestaat uit:
*  Maud Diemer (voorzitter)
*  Lambert Vos  (secretaris/penningmeester)
*  Lies Rubingh (algemeen bestuurslid)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Fiscaal nummer: 8202.72.553

Scala wordt structureel ondersteund door de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden en legt bij deze gemeenten verantwoording af over de besteding van de publieke middelen en de presentatieafspraken die per gemeente zijn gemaakt. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Verslaglegging

 

Missie en ambitie

Scala is en blijft in zijn regio dé netwerkorganisatie voor cultuureducatie en amateurkunst. We hebben cursusaanbod voor het onderwijs, ontwikkelen kunstzinnig talent en bieden de werkplaats en training aan voor talentontwikkeling. Meer dan voorheen biedt Scala een podium waar jong en oud, samen met elkaar, snel en op een speelse manier kunst- en cultuurvaardigheden aanleert om zichzelf en anderen te vermaken. De focus wordt hiervoor verlegd van educatie naar samen spelenderwijzer worden.
Scala wil veel zichtbaarder worden. Wat we maken laat zien dat Scala een open podium biedt voor vermaak voor iedereen. Dat gaan we in samenwerking doen. Onze uitingen worden een podium. Zo verbinden we en maken een we een nieuwe cultuur. Een podium geeft mensen bereik. Scala gaat helpen dat bereik te vergroten. Met een sterke basis en veel flexibiliteit. Daardoor zijn we altijd nu! Dit gaan we in het klein groots doen.

Hoofdlijnen beleidsplan 2018 – 2022

 • Scala werkt verder om financieel gezond te worden. Ook gaan we langzaam een omslag maken naar een projectorganisatie zodat we onze diensten breder en kostendekkend uit kunnen zetten.
 • Het aanbod van Scala moet beter aansluiten bij de tijdgeest en de vragen uit de markt. Vooral op digitaal gebied moeten we een flinke slag maken.
 • Scala gaat in samenspraak met de muziek collectieven ook de volwassenen en ouderen weer bedienen.
 • Scala biedt haar diensten niet alleen in het kerngebied aan (Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden), maar ook daarbuiten. Vooral Noord-Overijssel lijkt kansrijk. Dit gaan we onderzoeken en uitrollen.
 • Scala gaat projecten ontwikkelen op maatschappelijk en sociaal terrein.
 • Scala gaat nog meer inzetten op samenspelen door de vorming van bandjes, groepen, ensembles,
  Om muziekles voor iedereen bereikbaar te maken gaan we meer groepslessen geven. Naast de leerorkesten op de scholen (incidenteel) bieden we ook plek aan op leerorkesten van onszelf (structureel).
 • We willen onze leerlingen een podium bieden. Daartoe gaan we nog meer naar buiten met voorstellingen en optredens.
 • Scala gaat nog nadrukkelijker de samenwerking opzoeken met instellingen op het gebied van kunst, cultuur en het maatschappelijke en sociale domein. Daarmee versterken we onze netwerkpositie in de wijde regio.
 • Om de omslag te kunnen betalen zoeken we steun bij overheden, fondsen en het bedrijfsleven.