•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Les volgen bij Scala

Je kunt je inschrijven voor onze cursussen, workshops en andere activiteiten via de website: kies je cursus. Je kiest je activiteit en volgt de stappen naar het inschrijfformulier. Nadat je je leeftijd en postcode hebt ingevuld, verschijnt het lesgeldtarief. In onze algemene voorwaarden lees je alles over onder meer plaatsing en betaling van lesgelden. In de Jaarplanning 2022-2023 vind je de lesweken.

Kortingsmogelijkheden lesgeld
Is meedoen lastig in verband met een tekort aan financiële middelen, check dan of je in aanmerking komt voor een vergoeding. Er zijn subsidie- en kortingsmogelijkheden.

Klachtenregeling
Heeft u een klacht over de uitvoering van een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject, dan kunt u zich wenden tot een klachtencommissie. Zie onze klachtenregeling.

Gegevensverwerking
Met gegevens van leerlingen en betalingsplichtigen wordt omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie onze privacyverklaring.

Disclaimer
Scala besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Scala behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Daarnaast kan Scala niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.