Meer nieuws

Operatie ‘Geluk’: 800 kinderen op missie

Operatie ‘Geluk’: 800 kinderen op missie

Op 15, 16 en 17 januari 2020 bestormen 800 kinderen van groep 5 en 6 de PABO van NHL Stenden Hogeschool in Meppel. Daar is die dagen de Happy Factory gevestigd. Deze leverancier van geluk verkeert in grote problemen. Met Operation Happiness proberen de basisschoolkinderen de fabriek te redden. Dat doen ze met behulp van kunst en cultuur. Het evenement is onderdeel van het cultuureducatieproject ‘geluk’ binnen de Leerlijn Cultuur Meppel, waarmee NHL Stenden, de basisscholen en Scala Centrum voor de Kunsten aanhaken bij ‘Meppel Diep Geluk’.

Operation Happiness is bedacht door de ITEPS studenten (International Teacher Education for Primary Schools) met de specialisatie ‘Arts & Culture’. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering. De Brit Asha Parkinson Tee en de Italiaanse Emma Golles, respectievelijk ‘directeur’ en ‘fabrieksmedewerker’ van de Happy Factory, vertellen er meer over.

Emma: ‘Voor een originele benadering van het thema geluk hebben we ons laten inspireren door sprookjes. Het verhaal is geheim, maar we verklappen alvast dat ‘het geluk’ op mysterieuze uit de wereld verdwijnt.’

Asha: ‘Op 9 en 10 januari bezoeken we met 12 internationale en 23 Nederlandse studenten de basisscholen in Meppel om de kinderen voor te bereiden op hun missie naar de Happy Factory. Daar ontvangen we ze met een swingende opening, waarna ze aan de slag gaan met workshops theater, dans, muziek en beeldende kunst. Hoofddoel is dat kinderen en studenten ervaren dat kunst en cultuur bijdragen aan geluk en welzijn. Het project is geslaagd en de fabriek is gered als de kinderen met een gevoel van geluk de Happy Factory verlaten.’

Emma: ‘Dit project is een leerzame en leuke ervaring. Het gaat echt om de kunsten en niet om de kunsten als hulpmiddel om vaardigheden als bijvoorbeeld taal en rekenen te bevorderen. Enerzijds beleven kinderen en studenten hoe kunst en cultuur het geluksgevoel kunnen beïnvloeden en anderzijds bevordert het onze deskundigheid in het geven van kunst- en cultuurlessen. We worden daarin onder meer begeleid door Marjanne Oost van Scala, die ook de openingschoreografie heeft gemaakt. Het project is daarnaast voor de internationale studenten een mooie uitdaging om de taalbarrière met de kinderen te overbruggen, door te communiceren via ‘de taal van de kunsten.’

Dans- en media lessen op school
In combinatie met Operation Happiness krijgen de kinderen vanaf januari op school nog een aantal lessen dans of media met het thema geluk. Deze lessen zijn ontwikkeld en worden gegeven door vakdocenten van Scala. In de danslessen ervaren de kinderen vanuit vrolijkheid wat muziek met ze doet en ontdekken ze welke bewegingen daarbij horen. Samen bouwen ze aan de choreografie ‘Happy’. In de medialessen drukken ze met behulp van mediatechnieken uit waar ze gelukkig van worden. Ze maken onder meer een portret en een avatar van zichzelf. Daarnaast denken ze na over verantwoord gebruik van (social) media en de invloed daarvan op het geluksgevoel. Ook in deze lessen gaat het vooral om de beleving van de kunsten, met als doel dat de kinderen het leuk hebben.

Meppel diep geluk
In Meppel is het leven goed, daar zijn we trots op en dat geluk willen we samen delen. Met Operatie Geluk wordt een bijdrage geleverd aan het geluk van studenten en kinderen door de inzet van kunst en cultuur. Samen dragen we bij aan het doel om het geluk van Meppel te delen en zichtbaar te maken.