•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Méér Muziek in de Klas

Méér Muziek in de Klas

Scala is partner van Méér Muziek in de Klas Lokaal en zet zich samen met scholen, culturele instellingen, PABO’s, muziekverenigingen en overheden in Drenthe in voor meer en beter muziekonderwijs op alle basisscholen. De ruim twintig partijen tekenden op 20 juni in het bijzijn van Koningin Maxima het Muziekakkoord Drenthe waarin de afspraken rond muziekeducatie zijn vastgelegd voor de komende jaren. Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas, een landelijk programma dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen op alle basisscholen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen. In november 2017 werd het eerste convenant Méér Muziek in de Klas getekend in de stad Groningen. Daarna volgden nog convenanten in onder meer Zeeland, Limburg en Friesland.

Muziekakkoord Drenthe
Muziekakkoord Drenthe laat zien hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op de 292 Drentse basisscholen en geeft de gemaakte afspraken weer van de samenwerkende partijen. In het Muziekakkoord staat dat de ruim 40.000 leerlingen van groep 1 tot en met 8 de kans moeten krijgen hun muzikaliteit te ontdekken op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek, luisteren naar muziek en het vastleggen en ontwerpen van muziek. Leerkrachten vergroten de komende jaren hun vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs door samen te werken met vakdocenten of vakspecialisten.

Foto: Bart Homburg