•   Gratis proefles
 •   Professionele vakdocenten
 •   Dichtbij huis
 •   Schitteren op het podium

Gemeente Hoogeveen – Cultuur op School

In Hoogeveen is Scala actief in het primair en voortgezet onderwijs. Onze coördinatoren voor Cultuur op School in de gemeente zijn Liesbeth Klok (primair onderwijs) en Femmy Benjamins (voortgezet onderwijs), zij maken deel uit van de werkgroepen cultuur. Gerrit Jan Rutgers heeft zitting in de stuurgroep cultuuronderwijs. Op de website Cultuur en Onderwijs Hoogeveen vind je de programma’s van de samenwerkende culturele partners in Hoogeveen: Scala, Bibliotheek/De Verhalenwerf, Theater De Tamboer en Het Podium.

       

Foto’s: workshop ‘plastic soep’ in samenwerking met VEPA.

PRIMAIR ONDERWIJS

 • Cultuurmenu
  Scaladocenten verzorgen jaarlijks voor alle groepen 1 t/m 8 een groot aantal workshops in alle disciplines op de basisscholen. De CMK-regeling zorgt er voor dat docenten steeds vaker ook worden ingezet voor deskundigheidstrainingen van leerkrachten. Lees meer >
 • Land van Scala
  Bijna alle scholen doen mee mee aan deze doorlopende leerlijn cultuureducatie die is ontwikkeld door Scala. De afgelopen jaren zijn de lessen zoveel mogelijk maatwerk. De wens van de scholen is bepalend, zoals de CMK-regeling beoogt. Zo kiest de ene school meer voor muziek, de andere voor beeldend, dans of media. De kinderateliers die Scala op scholen als vervolg op de binnenschoolse lessen organiseert, worden regelmatig opgezet in samenwerking met de muziekverenigingen. Ook is Scala actief in het aanbieden van naschools aanbod in de dorpen rond Hoogeveen. Docententeams kregen in schooljaar 2019-2020 op aanvraag een deskundigheidsbevordering op het gebied van beeldende kunst en muziek (gitaar en ukelele in de klas).
 • Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
  Twee scholen volgen een CMK-traject.
 • Impuls Muziekonderwijs
  Zes scholen doen mee aan de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Scala heeft de scholen ondersteund bij het schrijven van de aanvraag en is nauw betrokken bij de uitvoering van de projecten.
 • Workshops en dagprogramma’s
  Bekijk hier een selectie uit ons aanbod.
 • Maatwerk
  Regelmatig wordt Scala benaderd met aanvragen voor activiteiten aansluitend bij projecten, thema’s of ten behoeve van een jubileum of afscheid van een leerkracht.

VOORTGEZET ONDERWIJS

Door de intensieve samenwerking met de VO-scholen in Hoogeveen ontstaan inspirerende kunstprojecten.

 • Kunstcarrousel
  Een project voor alle derdeklassers van het voortgezet onderwijs en het MBO. In 2019 vond de 20e editie plaats. Lees meer >
 • Cultuurtraject
  Een keuzeprogramma voor leerjaar 1 t/m 3. Lees meer >
 • Roelof van Echten College kunstklassen Bentinckspark
  Voor de derdejaars kunstklassen HAVO/VWO verzorgt Scala jaarlijks lessen theater en dans.
 • Roelof van Echten College PRO 
  Voor de leerlingen van Locatie Eduwiek Praktijkonderwijs verzorgt Scala jaarlijks een muziek- en singer-songwritersproject.
 • Cultuurprogramma WolfsbosBreed
  Scala verzorgt sinds 2019 een uitgebreid aanbod van culturele workshops voor eersteklassers van alle locaties van RSG Wolfsbos. De lessen vinden plaats bij Scala.
 • Alfa Cultuurdagen – Alfa College Hoogeveen
  Jaarlijks verzorgt Scala een groot aantal workshops in alle kunstdisciplines.
 • Cultuureducatietraject – RENN4 De Windroos
  Dit traject is gestart in 2020 en mogelijk door ondersteuning van de landelijke subsidieregeling Versterking Cultuureducatie VMBO/V(S)O/Praktijkonderwijs.
 • Workshops en dagpropramma’s
  Bekijk hier een selectie uit ons aanbod.