•   Gratis proefles
 •   Professionele vakdocenten
 •   Dichtbij huis
 •   Schitteren op het podium

Gemeente De Wolden – Cultuur op School

In De Wolden is Scala actief in het primair onderwijs. Onze coördinator voor Cultuur op School in de gemeente is Liesbeth Klok. Er is regelmatig overleg met de cultuurcoaches van de gemeente om lopende projecten, lessen en cursussen op scholen te bespreken en vraag en nieuw aanbod af te stemmen. Liesbeth sluit aan bij de ICC-overleggen en Gerrit Jan Rutgers heeft namens Scala zitting in de stuurgroep Cultuuronderwijs.

PRIMAIR ONDERWIJS

 • Scala’s Land van De Wolden
  Al enige jaren ontwikkelt en verzorgt Scala deze doorgaande leerlijn cultuureducatie op alle scholen. Scholen kiezen voor één of juist diverse kunstdisciplines en verbindingen met (vakoverstijgende) thema’s of een opbouw naar een presentatie. De afgelopen jaren zijn de lessen zoveel mogelijk maatwerk. De wens van de scholen is bepalend, zoals de CMK-regeling beoogt. Zo kiest de ene school meer voor muziek, de andere voor beeldend, dans of media. Docententeams kregen in schooljaar 2019-2020 op aanvraag een deskundigheidsbevordering op het gebied van beeldende kunst, muziek en media. Scala biedt ook naschoolse activiteiten in De Wolden, onder meer in samenwerking met de muziekverenigingen.
 • Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
  Uitbreiding van lessenseries door inzet van CMK-gelden in onder meer de disciplines dans en muziek en deskundigheidsbevordering en coaching van leerkrachten.
 • Impuls Muziekonderwijs
  Twee scholen doen mee aan de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Scala heeft de scholen ondersteund bij het schrijven van de aanvraag en is nauw betrokken bij de uitvoering van de projecten.
 • Leergemeenschap De Heidevlinder