•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Liesbeth Klok adviseur cultuureducatie

In mijn functie als adviseur cultuureducatie voor de gemeente Hoogeveen mag ik het onderwijs en de kunsten binnen en over de grenzen van deze gemeente met elkaar verbinden.
Zelf heb ik een muziek achtergrond, gestudeerd aan de conservatoria van Groningen en Rotterdam. Als musicus speel ik nu 25 jaar professioneel in de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” en in diverse (kamermuziek-) ensembles. Ditzelfde lustrum ben ik verbonden aan Scala centrum voor de Kunsten. Eerst alleen als klarinetdocent, maar in de loop van de jaren ook als muziektheorie- en saxofoondocent. In ons werkveld ben ik dirigent van jeugdorkesten geweest en ben nog steeds gecommitteerde bij de landelijk georganiseerde HaFaBra-examens.
Het zelf musiceren i.c.m. met mensen van alle leeftijden de mogelijkheid bieden kunst op een goede manier te ervaren en te creëren. Dit is waar ik mij graag voor inzet en wat mij energie geeft!
Vanaf 2012 tot heden vervulde ik binnen Scala de functie van Coördinator Cultuur op School voor de gemeenten De Wolden en Westerveld. Vanaf dit schooljaar ben ik het aanspreekpunt voor Cultuur op School PO binnen de gemeente Hoogeveen. Vanuit functie zet ik mij in om samen met de scholen PO Hoogeveen, culturele partners en Scaladocenten vanuit alle kunstdisciplines een mooi en gevarieerd Cultuurmenu Hoogeveen samen te stellen, waar alle leerlingen aan deelnemen. Ook de zorg voor goede communicatie, planning, uitwerking, uitvoering en evaluatie hiervan rust op mijn schouders. Denk hierbij aan de losse workshops en lessenseries binnen de doorgaande leerlijn Het Land van Scala in de klas, deskundigheidbevorderingstrajecten voor leerkrachten en erfgoedactiviteiten.

Liesbeth geeft les in de volgende vakken: