•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Cultuureducatie met Kwaliteit

In Drenthe werken de kunstinstellingen Scala Centrum voor de Kunsten, ICO-Assen, De Kunstbeweging en Kunst & Cultuur Drenthe samen in de stichting Compenta. Compenta is het loket voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) voor basisonderwijs en cultureel ondernemers.

CMK-regeling primair onderwijs
Cultuureducatie met Kwaliteit is een rijksregeling. Het doel van de regeling is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CMK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CMK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

CMK 3 (2021-2024) – aanvragen kan vanaf 8 april 2021
In 2021 begint een nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit CMK 3. Vanaf 8 april 2021 kunnen scholen voor de eerste twee schooljaren hiervan een plan indienen (2021-2023). CMK3 is echter niet precies hetzelfde als CMK2.

Nieuw of anders in CMK3 zijn de volgende onderdelen:
• Het formulier, de samenwerkingsovereenkomst met Compenta
• Het beschikbare bedrag per school
• De mogelijkheid om extra geld aan te vragen voor samenwerking met de kinderopvang
• De mogelijkheid om extra geld aan te vragen voor samenwerking met het voortgezet onderwijs
• De mogelijkheid om samen met een andere school een (deel)plan op te stellen, bijvoorbeeld voor erfgoed.

Aanvragen indienen kan via de website van Compenta

Wil je ondersteuning of advies bij de aanvraag voor CMK3, neem dan contact op met de Scala coördinator in jouw gemeente.

Onderstaande animatie geeft meer informatie over CMK3

CMK-regeling cultureel ondernemers
Voor cultureel ondernemers die een cultuureducatief product willen ontwikkelen op basis van de vraag van één of meerdere scholen, is via de Regeling Productontwikkeling maximaal € 5.000,- per aanvraag beschikbaar. Zie voor meer informatie en aanvragen de website van Compenta.