Cultuureducatie met Kwaliteit

In Drenthe werken de kunstinstellingen Scala Centrum voor de Kunsten, ICO-Assen, De Kunstbeweging en Kunst & Cultuur Drenthe samen in de stichting Compenta. Compenta is het subsidieloket voor Cultuureducatie met Kwaliteit voor basisonderwijs en cultureel ondernemers.

CMK-regeling primair onderwijs
Cultuureducatie met Kwaliteit is een rijksregeling. Het doel van de regeling is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CMK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CMK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.
Drentse basisscholen konden voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 € 9,- per leerling/per schooljaar aanvragen. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is € 720,- per school/per schooljaar beschikbaar.

CMK 2021-2024
In 2021 begint een nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit. Compenta heeft een nieuw projectplan voor 2021-2024 ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en inmiddels is dat gehonoreerd! Geweldig nieuws, want nu kunnen we verder met deze fantastische regeling. In maart vinden er informatiebijeenkomsten plaats en zal ook op deze plek de nieuwe informatie staan.

Aanvragen kan te zijner tijd via de website van Compenta. Vragen? Mail naar info@compenta.nl of bel 0592-336999. Wil je ondersteuning of advies bij de aanvraag, neem dan contact op met Gerrit Jan Rutgers of Michelle Wassing van Scala.

CMK-regeling cultureel ondernemers
Voor cultureel ondernemers die een cultuureducatief product willen ontwikkelen op basis van de vraag van één of meerdere scholen, is via de Regeling Productontwikkeling maximaal € 5.000,- per aanvraag beschikbaar. Zie voor meer informatie en aanvragen de website van Compenta.