•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Themabijeenkomst ‘Wat kan het nog meer zijn?’

Themabijeenkomst ‘Wat kan het nog meer zijn?’

Kennismaking met filosoferen met kinderen. Een activiteit in het kader van deskundigheidsbevordering leerkrachten in het primair onderwijs.

‘Filosoferen is niets meer dan vragen stellen, redeneren, ideeën testen, mogelijke tegenargumenten bedenken en jezelf afvragen hoe onze begrippen eigenlijk functioneren.’ (Thomas Nagel)

Filosoferen met kinderen is een manier om een verdiepend gesprek te voeren met kinderen over de vragen waar geen eenduidig antwoord op is of op zouden moeten zijn. Vragen als: Wanneer ben je een goed mens? Is tijd ergens goed voor? en Kun je problemen ruilen? Aan de hand van deze vragen start je een onderzoek. Een onderzoek waar geen antwoord uit hoeft te komen en wat altijd weer mag veranderen. Door deze onderzoekende houding te trainen leert het kind zelfstandig en kritisch denken, een weloverwogen positie in te nemen en te reflecteren.

Wat gaan we doen?
In het eerste deel van de middag maken we kennis met filosoferen met kinderen en gaan zelf oefenen met het ontwerpen van start-vragen van een filosofische gesprek. In het tweede deel van de middag gaan we bezig met hoe een filosofische vraag een startpunt kan zijn voor vakoverstijgend werken in het onderwijs. Waarbij de filosofische grond-houding een platform krijgt.

Wie geeft het
Sara Scholten, theater en educatie-maker, onderdeel van Gebied B. Gebied B werkt in het gebied tussen Kunst, Publiek en Actualiteit. Dit noemen wij gebied B. Wij maken producten waarop niemand zit te wachten totdat ze er zijn.

Datum: Woensdagmiddag 1 juni 2022
Tijd: 15.00-17.00 uur
Aanmelding: bij Marjanne Oost via m.oost@ontdekscala.nl

Activiteit voor
Leerkrachten
Tijdsduur
120 minuten
Locatie
Theaterzaal CCM De Plataan aan de Vledderstraat 3c in Meppel