•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

OMI-DOMI project Steenwijkerland

Een nieuw project voor alle kinderen van groep 5 en 6 van de basisscholen in Steenwijkerland in het kader van Méér Muziek in de Klas. Door Scala, in samenwerking met de muziekverenigingen, in opdracht van en gratis aangeboden door de gemeente Steenwijkerland. Alle lessen vinden plaats onder schooltijd. PO scholen kunnen zich van 23 september tot en met 9 oktober 2021 aanmelden om mee te doen.

OMI – Ontwikkeling Muzikale Interesse

  • Alle kinderen van groep 5 krijgen een lessenserie van 4 lessen van 45 minuten. De lessenserie is muziek breed; kennismaking met instrumenten, luisteren, zingen, spelen en bewegen.
  • Alle kinderen uit groep 6 krijgen een lessenserie die speciaal gericht is op HaFaBra (Harmonie-Fanfare-Brassband). Binnen de lessenserie wordt speciaal aandacht besteed aan de muziekverenigingen in de gemeente Steenwijkerland.

DOMI – Doorontwikkeling Muzikale Interesse

  • Scholen die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden. Jaarlijks worden 5 scholen uitgekozen die het DOMI traject op school kunnen uitvoeren (elk jaar andere scholen). Elke school krijgt 20 lessen van 60 minuten waaraan de kinderen van groep 5 en 6 die echt geïnteresseerd zijn in muziek kunnen meedoen. Moeten is er dus niet bij, wel heel veel plezier. Ze gaan muziek maken op blaas- en slagwerkinstrumenten die ze te leen krijgen van de muziekvereniging en/of Scala. De lessenserie wordt afgesloten met een leuke presentatie voor alle andere kinderen van de school en de ouders. Bij het hele traject is de muziekvereniging uit de omgeving van de school betrokken.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan van 22 september tot en met 9 oktober 2020 via een e-mail naar coördinator Maarten Gal onder vermelding van:

  • Naam school en contactpersoon,  telefoonnummer en e-mailadres
  • Bij aanmelding voor OMI: groep(en) en aantal kinderen per groep
  • Bij aanmelding voor DOMI: aantal kinderen

Na de herfstvakantie nemen wij dan contact op om de OMI lessenserie in te plannen en/of te laten weten of uw school dit jaar in aanmerking komt voor de DOMI lessenserie. Heeft u vragen, neem dan contact op met Maarten Gal.