•   Gratis proefles
 •   Professionele vakdocenten
 •   Dichtbij huis
 •   Schitteren op het podium

Gemeente Meppel – Cultuur op School

In Meppel is Scala actief in het primair en voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Onze coördinatoren Cultuur op School in de gemeente zijn Marjanne Oost (primair onderwijs) en Maarten Gal (voortgezet onderwijs, MBO en HBO).

Foto Anoeska van Kuilenburg: Operatie Geluk i.s.m. de internationale PABO van Stenden University en PO Meppel

PRIMAIR ONDERWIJS

 • Leerlijn Cultuur Meppel
  Scala heeft samen met de scholen de Leerlijn Cultuur Meppel ontwikkeld. Deze leerlijn bestaat uit voorstellingen, schrijversbezoeken, erfgoedprojecten en actieve workshops in de kunstdisciplines beeldende kunst, dans, muziek, theater en media. Er is een basisprogramma, keuzeprogramma en plusprogramma. Jaarlijks ontwikkelt Scala samen met de scholen en het culturele netwerk een samenhangend programma.
  Programmaboekje Leerlijn Cultuur Meppel 2020-2021
  Toelichting activiteiten Leerlijn Cultuur Meppel 2020-2021
 • Het Land van Scala
  Daarnaast volgen de scholen de doorgaande leerlijn Het Land van Scala in de diverse kunstdisciplines in groep 3 t/m 8.
 • Rooster 2020-2021: Rooster Leerlijn Cultuur Meppel 2020-2021 versie 7 dec 2020
 • Data bijeenkomsten: Data bijeenkomsten Leerlijn Cultuur Meppel 2020-2021
 • Downloaden lesmateriaal:
  Voorbereidende les Dierendorpje groep 12 
  Lesbrief boerderijbezoek groep 5

 • Impuls Muziekonderwijs
  Zes scholen doen mee aan de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Scala heeft de scholen ondersteund bij het schrijven van de aanvraag en is nauw betrokken bij de uitvoering van de projecten. Op twee scholen is dit traject afgerond en is een vervolg gegeven in de vorm van een leergemeenschap.
 • Leergemeenschap De Mackayschool
  In samenwerking met Scaladocent/beeldend kunstenaar Marjelle Barneveld wordt gewerkt aan een leerlijn beeldende kunst die aansluit bij de ontwikkelde leerlijn muziek en die goed aansluit bij
  deze leerlingen van het speciaal onderwijs. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de coördinatoren van Scala en van docentonderzoekers van de Hanzehogeschool. Het traject valt onder een pilot die is opgezet vanuit Compenta.
 • Workshops BSO en voorschools
  Voor BSO- en peuterleidsters organiseert Scala workshops in het kader van de nationale voorleesdagen.
 • Workshops en dagprogramma’s
  Bekijk hier een selectie uit ons aanbod.
 • Maatwerk
  Regelmatig wordt Scala benaderd met aanvragen voor activiteiten aansluitend bij projecten, thema’s of ten behoeve van een jubileum of afscheid van een leerkracht. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

VOORTGEZET ONDERWIJS

 • CKV-dagen Stad en Esch en CSG Dingstede
 • Cultklas AOC Terra
 • Workshops en dagpropramma’s
  Bekijk hier een selectie uit ons aanbod.

MBO/HBO
Ook voor MBO en HBO zijn er tal van mogelijkheden, ook op maat.